Lehdistösuhteet:

Toimenpiteiden pitkän ja lyhyen aikavälin suunnittelu

Suunnitelmien toteutus yhdessä asiakkaan kanssa

Lehdistömateriaalin tuotanto

Lehdistökontaktit

Toimittajatapaamiset

Haastattelujärjestelyt

Asiantuntijakirjoitukset

 

Yritysviestintä:

Case Studies -tuotanto

Referenssiartikkelit

Asiakaslehdet

Henkilöstölehdet

Graafinen suunnittelu

Tärkeimmät asiakastoimialat:

Rakennusala, it, teknologia, palvelut;
markkinointi ja liikkeenjohto, kulttuuri

 

Huuto Oy / Uma Pihlaja / Puh. +358 40 728 99 00 / uma@markkinointiviestintahuuto.fi